Tháng Ba 20, 2017

Tháng 3 – Mùa nghỉ cạo

CSVN – Tháng 3 – rừng cao su thay màu áo mới. Rừng cao su dường như vắng lặng hơn khi vào mùa nghỉ cạo. Thế nhưng, ẩn trong không gian bình lặng đó, người

Một người luôn sống vì đời vì người

CSVN – Đã từ lâu, tôi nhủ mình, phải viết một điều gì đó, thật đầy đủ về chân dung vị tư lệnh cao su rất thành công dưới đỉnh núi Chư Prông lộng gió.

Tháng 3 – Mùa nghỉ cạo

CSVN – Tháng 3 – rừng cao su thay màu áo mới. Rừng cao su dường như vắng lặng hơn khi vào mùa nghỉ cạo.