Cao su Bình Thuận đạt 20% sản lượng khai thác đầu năm

CSVNO – Tính đến ngày 15/3, sản lượng mủ khai thác của Khối thi đua Duyên Hải miền Trung 2 đạt từ 10 – 15 %. Trong đó, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận đạt 20%, Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình đạt 15,67%, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đạt 15%.
Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị Duyên hải Miền Trung 2 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam
Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị Duyên hải Miền Trung 2 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam

Hầu hết các đơn vị thành viên trong khối đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua của các cá nhân và tập thể trên cơ sở các tiêu chí phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị với mục tiêu cao nhất là phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng và các chỉ tiêu chính của từng đơn vị.

Ngoài các phong trào thi đua theo đợt còn có các phong trào thi đua trọng tâm xuyên suốt trong năm đó là: tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa đơn vị”, phong trào: phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm…

Năm qua các đơn vị trong khối thi đạt được những kết quả đáng khích lệ: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận được tặng Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT. Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An và Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình được tặng cờ thi đua của VRG. Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi được VRG tặng Bằng khen.

Các đơn vị trong khối ký kết bản giao ước thi đua trong khối
Các đơn vị trong khối ký kết bản giao ước thi đua

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, ngày 16/3, tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam – Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị Duyên hải Miền Trung 2 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và phát động các phong trào thi đua. Theo đó, 9 đơn vị trong khối sẽ tiếp tục cam kết hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao như sau: Tổng sản lượng mủ cao su đạt 11.200 tấn, doanh thu đạt trên 694 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 25 tỷ, nộp ngân sách trên 19 tỷ. Phấn đấu lương bình quân người lao động trong khối đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng. Đảm bảo các đơn vị trong toàn khối đều thực hiện tốt các giao ước thi đua, phong trào thi đua đã được ký kết.

Vũ Phong