Trồng mới, tái canh đảm bảo đúng thời vụ

CSVNO – VRG vừa có thông báo về việc chỉ đạo cho các công ty thành viên thực hiện công tác tái canh, trồng mới (TCTM) năm 2017.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải.

Theo đó, để tập trung thực hiện công tác TCTM đạt kết quả tốt, hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu khó lường trong năm 2017, TGĐ VRG chỉ đạo các công ty thực hiện đúng những yêu cầu sau:

Về thời vụ trồng: Đảm bảo trồng đúng thời vụ, tập trung thực hiện nhanh tiến độ cưa cắt cây cao su thanh lý, chuẩn bị đất và giống đạt chất lượng quy định để trồng đúng vụ, bắt đầu trồng mới khi đất đủ độ ẩm, kết thúc vụ trồng mới đúng thời gian quy định của từng khu vực: Khu vực Đông Nam Bộ, Bình Thuận, Tây Nguyên, Lào, Campuchia kết thúc thời vụ trồng vào ngày 31/7/2017; Khu vực Duyên hải miền Trung kết thúc thời vụ trồng vào ngày 31/10/2017. Yêu cầu các đơn vị định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện công tác TCTM, khi kết thúc công tác TCTM 2017 gửi báo cáo văn bản về Ban Quản lý kỹ thuật.

Yêu cầu về đất trồng: Chỉ trồng mới, trồng lại cao su trên đất thích hợp theo kết quả phân hạng chi tiết đất trồng của đơn vị chuyên môn của VRG là Viện Nghiên cứu Cao su VN; Đối với những trường hợp có diện tích nhỏ, đơn vị tự phân hạng theo hướng dẫn và thẩm định của Viện NCCS VN và gửi báo cáo kết quả phân hạng về tập đoàn để được thỏa thuận trước khi trồng mới, trồng lại.

Tập đoàn không xác nhận diện tích trồng mới, trồng lại 2017 của các đơn vị nếu chưa thực hiện việc phân hạng đất trồng; kết quả phân hạng đất là căn cứ để có phương án đầu tư chăm sóc hợp lý.

Đối với diện tích đất bạc màu, đất dốc khi trồng tái canh 2017 các công ty nên thực hiện việc múc hố thay vì khoan hố và trồng âm cây cao su để hạn chế xói mòn, rửa trôi dinh dưỡng cũng như tăng độ thông thoáng của đất.

Về chuẩn bị cây giống: Chuẩn bị cây giống đúng cơ cấu, đủ số lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng; trồng đúng cơ cấu giống giai đoạn 2016-2020 cho từng tiểu vùng theo quy định của VRG. Lưu ý chỉ sử dụng nguồn cây giống đúng quy định: Cây giống có nguồn gốc từ Viện NCCS VN hoặc từ các công ty trực thuộc tập đoàn có vườn nhân gỗ ghép được Viện Cao su kiểm định; chất lượng giống phải đạt tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật.
Các đơn vị báo cáo kế hoạch chuẩn bị cây giống để trồng dặm, TCTM, trồng lại năm 2017: Nguồn gốc, xuất xứ giống (số lượng từng loại cây giống tự sản xuất, cây giống hợp đồng); hồ sơ kiểm định, thanh lọc cây giống được sử dụng trong năm 2017.

VRG cũng vừa có thông báo cho các công ty thành viên về việc sử dụng phân bón cho cây cao su năm 2017. Theo đó, TGĐ VRG chỉ đạo:

Đối với vườn cây TCTM, thực hiện như quy định năm 2016: Bón phân bình thường theo Quy chuẩn kỹ thuật bổ sung năm 2014 cho cao su TCTM năm 2017.

Đối với vườn cây KTCB: Thực hiện như quy định năm 2016, trừ mục 2.5, cụ thể: Bón phân bình thường với chủng loại, định lượng, phương pháp bón, số lần bón theo Quy trình kỹ thuật bổ sung năm 2014 cho cao su KTCB năm thứ 2, thứ 3.

Bón 65% định mức phân bón theo Quy trình kỹ thuật bổ sung năm 2014 cho cao su KTCB từ năm thứ 4 trở đi; bón phân 1 lần vào vụ 1 năm 2017.

Không bón phân cho các diện tích đã có quyết định thanh lý giữ nguyên trạng, diện tích chăm sóc tối thiểu hoặc diện tích được Ban QLKT tập đoàn đề xuất chăm sóc tối thiểu giữ nguyên trạng có ghi nhận trong các biên bản kiểm tra.

Không bón phân cho các diện tích chất lượng kém đang chờ thanh lý hoặc chuyển sang chăm sóc tối thiểu đã được các Ban chuyên môn của VRG thẩm định và các diện tích đang trình thủ tục nhưng chưa được thẩm định.

Không bón phân cho các diện tích cao su đủ tiêu chuẩn khai thác nhưng hoãn mở cạo mới năm 2017; không bón phân cho các vườn cây từ năm thứ 4-7 sinh trưởng vượt tiêu chuẩn và vườn cây KTCB năm cuối ở khu vực Campuchia.

Không bón phân cho các diện tích cao su kéo dài thời gian KTCB.

Đơn vị chủ động điều tiết định lượng phân bón giữa các lô cao su KTCB thuộc nhóm đối tượng được bón phân tùy theo tình trạng sinh trưởng của vườn cây nhưng không vượt tổng số lượng phân bón kế hoạch được sử dụng quy định ở mục 2.1 và 2.2.

Đối với vườn cây kinh doanh: Số lượng phân bón được sử dụng có giá trị tương đương phần trăm giá trị phân bón của giá thành mủ cao su khai thác năm 2016; chi phí phân bón không làm vượt giá thành mủ khai thác theo quy định của VRG, bón phân một lần vào vụ 1 năm 2017. Đơn vị chủ động chọn diện tích vườn cây cần thiết để bón phân.

Minh Tâm