Hoa tháng ba

thang 3
Đem gom sắc nắng tháng ba
Hoa đẹp tặng mẹ, tặng bà, tặng em
Tặng bạn gái thời hoa niên
Trở thành mẹ trẻ thần tiên cuộc đời
Tuổi hồng luôn nở nụ cười
Trời hoa đẹp nhất cái thời mộng mơ
Đồng tiền má lúm ngẩn ngơ
Một bông xin tặng thẩn thờ mắt em
Thuyền tình chưa ghé bến em
Ưu phiền xin chớ thơ đem tặng người
Tình yêu thêm chín ở đời
Không mùa không tuổi bời bời sức Xuân.

Bùi Vũ Liêm