Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật Tây Nguyên: Phấn đấu thực hiện 2 đề tài cấp Tập đoàn

CSVN – Đó là một trong những chỉ tiêu đáng chú ý tại Hội nghị Người lao động năm 2017 và tổng kết công tác nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất năm 2016 của Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật Tây Nguyên (Viện Nghiên cứu Cao su VN) tổ chức ngày 15/2.
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm kiểm tra vườn giống.
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm kiểm tra vườn giống.

Cụ thể, Trung tâm đặt ra mục tiêu thực hiện thành công 4 đề tài nghiên cứu và 2 công trình phối hợp, trong đó có 2 đề tài cấp VRG, 2 đề tài cấp Trung tâm và 2 công trình phối hợp với các bộ môn của Viện với các công ty cao su. Đồng thời tiếp tục ổn định công tác tổ chức, sản xuất cây giống có hiệu quả hơn, tăng cường công tác tư vấn, chuyển giao nhằm tăng năng suất lao động, phấn đấu tiền lương người lao động đạt mốc 6 triệu đồng/người/tháng.

Gia Linh