Chủ động, quyết liệt ngay từ đầu năm

CSVN – Tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm; các công ty cao su (CTCS) có giải pháp chủ động, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch (KH) ngay những ngày đầu tháng đầu năm 2017. Đó là chỉ đạo của Ban lãnh đạo VRG nhằm quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, KH năm 2017.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Cụ thể, đối với vườn cây đưa vào chế độ cạo tận thu (vườn cây già chuẩn bị tái canh, vườn cây chuẩn bị thanh lý trả đất về địa phương): yêu cầu các công ty thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo kỹ thuật, trang bị vật tư đầy đủ, thăm dò cây khô miệng cạo trước đây nay đã phục hồi để mở cạo lấy mủ.

Quản lý chặt diện tích, quy hoạch vỏ cạo, bố trí lao động phù hợp để tổ chức cạo và tận thu sản lượng triệt để trước khi đưa vườn cây vào cưa cắt thanh lý. Trường hợp thiếu lao động cạo mủ, công ty chủ động nghiên cứu phương án giao khoán phù hợp đối với vườn cây cạo tận thu còn 1-2 năm trước khi thanh lý tái canh.

Đối với vườn cây trong độ tuổi khai thác, các công ty thực hiện đúng chế độ cạo, cạo hết cây, tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác mủ, quy định số lần và nồng độ bôi thuốc kích thích, phòng trị bệnh kịp thời cho vườn cây để bảo đảm hiệu quả thu hoạch trong chu kỳ khai thác mủ đạt và vượt năng suất thiết kế.

TGĐ công ty, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật trên vườn cây kinh doanh và vườn cây cạo tận thu nhằm bảo đảm thực hiện KH sản lượng khai thác vượt KH tập đoàn giao cho các công ty, đơn vị năm 2017.

VRG yêu cầu Ban Quản lý Kỹ thuật VRG sớm có hướng dẫn, quy định về công tác bón phân năm 2017 để các CTCS có căn cứ thực hiện. Mặt khác, nghiên cứu xây dựng quy trình tạm thời về việc tổ chức quản lý, triển khai khai thác với nhịp độ cạo D5, D6.

Về công tác tái canh trồng mới (TCTM), VRG yêu cầu Ban Quản lý Kỹ thuật nghiên cứu, có phương án thống kê, đánh giá và đề xuất cụ thể về tình hình công tác thanh lý, TCTM để lãnh đạo VRG chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng TCTM năm 2017.

Về công tác bảo vệ thực vật, VRG yêu cầu Ban Quản lý Kỹ thuật VRG có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị công tác phun phòng bệnh hại cây cao su, đặc biệt là bệnh phấn trắng, không để lây lan thành dịch.

Đối với công tác giống, VRG yêu cầu Ban Quản lý Kỹ thuật phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su VN tổ chức rà soát, đánh giá, sàng lọc lại bảng giống cao su của VRG trên tinh thần không chạy theo số lượng giống cao su mà tập trung vào chủng loại cây giống đã được kiểm định qua sàng lọc thực tiễn, đảm bảo căn cứ khoa học, cho năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng, tiểu vùng khi hậu theo từng khu vực, có khả năng chống chọi với bệnh hại cây cao su.

Minh Tâm1