Mùa no ấm

Ảnh: Trần Hữu Cường
Ảnh: Trần Hữu Cường

Mừng Xuân Đinh Dậu đến nơi
Mai đào đua sắc tuyệt vời tỏa hương
Công nhân cao su bốn phương
Chăm sóc, khai thác tiền lương vẫn đều
Thi đua sản xuất sớm chiều
Cải tiến kỹ thuật là điều làm ngay
Ai cũng nhiệt tình hăng say
Tiết kiệm chi phí hàng ngày cùng lo
Từ việc nhỏ đến việc to
Công nhân cán bộ làm cho hoàn thành
Sản lượng vượt mức đã giành
Vườn cây xanh tốt vươn cành đón Xuân
Xuân về hạnh phúc dựng xây
Công nhân no ấm tràn đầy niềm vui.

Nguyễn Sỹ Vui