Tháng Hai 4, 2017

Mùa no ấm

Mừng Xuân Đinh Dậu đến nơiMai đào đua sắc tuyệt vời tỏa hươngCông nhân cao su bốn phươngChăm sóc, khai thác tiền lương vẫn đềuThi đua sản xuất sớm chiềuCải tiến kỹ thuật là điều

Nuôi gà ta tăng thu nhập

CSVN Xuân – Anh Bùi Văn Hai – nhân viên bảo vệ Nhà máy Chế biến Tân Lập, Công ty CPCS Đồng Phú là một trong những người đi đầu về việc nuôi gà ta

Mùa no ấm

Mừng Xuân Đinh Dậu đến nơiMai đào đua sắc tuyệt vời tỏa hươngCông nhân cao su bốn phươngChăm sóc, khai thác tiền lương vẫn đềuThi

Nuôi gà ta tăng thu nhập

CSVN Xuân – Anh Bùi Văn Hai – nhân viên bảo vệ Nhà máy Chế biến Tân Lập, Công ty CPCS Đồng Phú là một

Mùa no ấm

Mừng Xuân Đinh Dậu đến nơiMai đào đua sắc tuyệt vời tỏa hươngCông nhân cao su bốn phươngChăm sóc, khai