Tháng Một 24, 2017

Khi mùa Xuân đến

CSVN Xuân – Khi những đàn én bay về, trên các tán rừng cao su, những chiếc lá vàng khô cuối cùng đã trút hết nhường chỗ cho lộc non bắt đầu hé nở những

Khi mùa Xuân đến

CSVN Xuân – Khi những đàn én bay về, trên các tán rừng cao su, những chiếc lá vàng khô cuối cùng đã trút hết

Khi mùa Xuân đến

CSVN Xuân – Khi những đàn én bay về, trên các tán rừng cao su, những chiếc lá vàng khô