Mè nghệ xen canh

Ảnh: Mai Luận
Ảnh: Mai Luận

Bên này nghệ, bên kia mè
Cao su đứng giữa chở che nắng chiều
Nghệ, mè nhỏ nhắn đáng yêu
Xanh xanh màu lá điểm nhiều sắc hoa
Xen canh cây ngắn lấy đà
Dưỡng cây chờ giá nhà nhà chung tay
Đất trống ra sức cấy cày
No cơm, ấm áo, hăng say việc làm
Dầu mè xuất khẩu lân bang
Tàu về cặp bến đếm vàng, đô la
Nghệ đen dược liệu gần xa
Thuốc tiên xoa bóp ấm da, mát lòng
Ba zan đất đỏ chờ mong
Những người thợ cạo thủy chung tháng ngày
Thời cơ đến phải nhanh tay
Nếu yêu quý đất, đất này sẽ cho
Tiền hàng lại chất đầy kho
Xen canh dư sắm, nhà to mái bằng
Mới đó đã mấy mùa trăng
Đêm ngắm chị Hằng soi bóng vườn cây
Mong ai đứng vững nơi này
Chung lòng góp sức dựng xây nông trư ờng.

CTV 5 B

Tràn đầy niềm tin

Sống đời có trước có sau
Đừng vì mủ rớt lại mau đổi lòng
Những ngày đói khổ long bong
Vào Nam lập nghiệp nỗi lòng xót xa
Khai hoang làm rẫy thật là
Gian nan vất vả chẳng ra cái gì
Hốt tro, chặt nứa, nhổ mì
Làm thuê làm mướn, việc chi cũng làm
Đói cơm áo rách cơ hàn
Ốm đau bệnh tật chỉ than trách trời
Xà Bang – Cù B ị khắp nơi
Cao su trồng mới cuộc đời mở trang
Công nhân phấn khởi rộn ràng
Khơi dòng nhựa trắng ngập tràn niềm vui
Khó khăn thiếu thốn đ ẩy lùi
Con anh, con chị, con tui đến trường
Công đoàn gắn bó yêu thương
Sẻ chia đùm bọc dặm đường có nhau
Cao su nối nhịp bắc cầu
Đoàn kết gắn bó công đầu d ựng xây
Cho ngành ta lớn mỗi ngày
Niềm vui hạnh phúc tràn đầy tương lai.

Ngô Kim Chủy