Tháng Mười Hai 9, 2016

Bệnh mới trên cây cao su tại VN

CSVNO – Thời gian qua, bộ môn Bảo vệ Thực vật (Viện Nghiên cứu Cao su VN) qua khảo sát, lấy mẫu chẩn đoán đã xác định thêm 2 loại bệnh mới trên cây cao