Cao su Bình Long: Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

CSVNO – Ngày 11/11, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại 2 xí nghiệp cơ khí chế biến Quản Lợi và 30/4 với sự tham gia của gần 100 cán bộ công nhân lao động 2 đơn vị.
Cán bộ chuyên môn đang xử lý tình huống giả định rò rỉ khí NH3 tại Xí nghiệp cơ khí chế biến 30/4.
Cán bộ chuyên môn đang xử lý tình huống giả định rò rỉ khí NH3 tại Xí nghiệp cơ khí chế biến 30/4.

​Tình huống giả định được đặt ra là trong quá trình sản xuất, công nhân vận hành đã có sơ suất khi đóng van bồn chứa khí NH3 (amoniac) không chặt, dẫn đến sự cố rò rỉ và gây cháy. Cán bộ lãnh đạo, quản lý của 2 đơn vị đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, bảo vệ phòng chống cháy, y tế…khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xử lý tình huống, khắc phục sự cố, sơ cứu công nhân bị tai nạn.

Nhân viên y tế sơ cứu cho nạn nhân tại Xí nghiệp cơ khí chế biến Quản Lợi.
Nhân viên y tế sơ cứu cho nạn nhân tại Xí nghiệp cơ khí chế biến Quản Lợi.

​Ông Trương Quốc Trí, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường (Sở Công thương tỉnh Bình Phước) cho biết cao su Bình Long là đơn vị đầu tiên trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất; công tác chuẩn bị chu đáo, diễn tập đạt yêu cầu đề ra.

Tin, ảnh: Ngọc Nguyên