Tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo phát triển cao su Điện Biên

CSVNO – Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Điện Biên với Đảng ủy VRG, ngày 18/10, Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy VRG tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện  quy chế phối hợp.
Ông Trần Văn Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (bên phải ) và ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy -TGĐ VRG trao đổi biên bản ký kết bổ sung quy chế phối hợp công tác.
Ông Trần Văn Sơn – Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên (bên phải ) và ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy -TGĐ VRG trao đổi biên bản ký kết bổ sung quy chế phối hợp công tác.

Sau khi ký quy chế phối hợp vào năm 2014, Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy VRG đã tổ chức quán triệt tới các cấp ủy, chính quyền địa phương và đến các đảng bộ, chi bộ, các đơn vị thành viên của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh về những nguyên tắc, nội dung, phạm vi phối hợp giữa hai bên.

Hai bên thống nhất thực hiện quan điểm phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh và chuyển đổi phương thức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo việc làm ổn định, mang hiệu quả kinh tế cho người nông dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV VRG và ông Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao đổi biên bản ký bổ sung thỏa thuận hợp tác toàn diện.
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG và ông Mùa A Sơn – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (phải) trao đổi biên bản ký bổ sung thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Thống nhất lãnh đạo kế hoạch trồng mới và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc khai thác và chế biến. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện, cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân góp đất, tham gia làm công nhân và bảo vệ, chăm sóc vườn cao su cho các công ty thành viên của Tập đoàn.

Cũng trong hơn 2 năm triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Điện Biên và VRG, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển cây cao su của tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chỉ đạo các Sở, ngành ban hành một số chủ trương định hướng, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển cây cao su nhằm tạo động lực cho sự phát triển nền kinh tế của địa phương, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương, nâng cao trình độ dân trí.

Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch giao của VRG, các công ty cao su phối hợp các đơn vị liên quan trong tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch cho các huyện, thành phố. Đến nay các Công ty đã trồng được trên 5.000 ha cao su (5.122 ha); trong đó có 5.000 ha cao su đại điền và hơn 100 ha cao su tiểu điền; cây cao su đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Ông Hứa Ngọc Hiệp - Phó TGĐ VRG ngồi, bên trái) và lãnh đạo tỉnh Điện Biên ký biên bản thống nhất phương án phân chia sản phẩm góp đất trồng cao su.
Ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG (ngồi, bên trái) và lãnh đạo tỉnh Điện Biên ký biên bản thống nhất phương án phân chia sản phẩm góp đất trồng cao su.

Hàng năm, tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện có diện tích trồng cao su tiến hành rà soát, đo đạc quy chủ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình tham gia góp đất trồng cao su. Kết quả: Tính đến tháng 8 năm 2016, tổng diện tích đã đo đạc là 7.522,22 ha, diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 6.087,72 ha, đã cấp 8.495 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5.452 hộ tham gia góp đất trồng cao su.

Đến hết năm 2015 tỉnh đã trích gần 25 tỷ đồng hỗ trợ người dân góp đất trồng cao su theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

Đại diện Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su và Công ty CPCS Điện Biên ký cam kết bao tiêu sản phẩm.
Đại diện Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su và Công ty CPCS Điện Biên ký cam kết bao tiêu sản phẩm.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác, cho thấy,  về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đã đề ra; thông qua việc phát triển cao su đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc, thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Từ đó, đã tạo động lực, định hướng cho các đơn vị thành viên Tập đoàn đóng trên địa bàn phát huy nội lực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Điện Biên và VRG; thường xuyên giữ mối liên hệ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho nhau giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để cùng nhau phát triển.

P.V