Cao su về bản

Ảnh: Đặng Văn Hoàng
Ảnh: Đặng Văn Hoàng

Cao su thẳng tắp hàng hàng,
Chắn che giông bão, giữ làng, nuôi dân.
Đội phơi nắng bỏng, mưa dầm,
Cao su quanh bản, trong ngần tiếng chiêng.
Su về, bản phát triển thêm,
Đói cơm, dốt nát, lá phên không còn.
Người người mặc đẹp, ăn ngon,
Văn minh, hạnh phúc… nhớ ơn Tập đoàn.

Rơ Châm Phước