Tháng Mười 5, 2016

Cao su về bản

Cao su thẳng tắp hàng hàng,Chắn che giông bão, giữ làng, nuôi dân.Đội phơi nắng bỏng, mưa dầm,Cao su quanh bản, trong ngần tiếng chiêng.Su về, bản phát triển thêm,Đói cơm, dốt nát, lá phên

15 năm làm đội trưởng

CSVN – Là một trong số những người xung phong cùng với hơn 3.000 thanh niên khác của tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) vào vùng đất Chư Prông, Gia Lai xây dựng vùng kinh tế mới,

Bệnh rụng lá mùa mưa lan rộng

CSVN – Hiện nay thời tiết khu vực Tây Nguyên mưa liên tục kéo dài là điều kiện thuận lợi cho bệnh rụng lá mùa mưa phát sinh và gây hại trên vườn cây cao su kinh

Cao su về bản

Cao su thẳng tắp hàng hàng,Chắn che giông bão, giữ làng, nuôi dân.Đội phơi nắng bỏng, mưa dầm,Cao su quanh bản, trong ngần tiếng chiêng.Su

15 năm làm đội trưởng

CSVN – Là một trong số những người xung phong cùng với hơn 3.000 thanh niên khác của tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) vào vùng đất

Bệnh rụng lá mùa mưa lan rộng

CSVN – Hiện nay thời tiết khu vực Tây Nguyên mưa liên tục kéo dài là điều kiện thuận lợi cho bệnh rụng lá mùa mưa

Cao su về bản

Cao su thẳng tắp hàng hàng,Chắn che giông bão, giữ làng, nuôi dân.Đội phơi nắng bỏng, mưa dầm,Cao su quanh

15 năm làm đội trưởng

CSVN – Là một trong số những người xung phong cùng với hơn 3.000 thanh niên khác của tỉnh Hà Nam