Đến quý 2/2017 không sử dụng axit sunfuaric trong sơ chế cao su

CSVNO – Nhằm nâng cao an toàn cho người lao động, ổn định chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, lãnh đạo VRG yêu cầu các đơn vị đến quý 2/2017  không sử dụng axit sunfuaric trong sơ chế cao su.

Đánh đông mủ.
Đánh đông mủ. Ảnh: Thi Thơ

Các đơn vị báo cáo tình hình thực tế về phương pháp đang sử dụng để đánh đông mủ skim trong sơ chế mủ skim sblock. Nếu có sử dụng hóa chất axit sunfuaric hoặc hóa chất khác thì báo cáo định mức về Tập đoàn.

Đối với các đơn vị còn sử dụng axit sunfuaric trong sơ chế mủ skim block, đơn vị phải đưa ra kế hoạch cụ thể về thời gian chuyển đổi sang hướng không sử dụng axit sunfuaric.

P.V