Thành lập 4 Khối thi đua trực thuộc Đoàn VRG

CSVN – BCH Đoàn VRG vừa ban hành quyết định thành lập 4 Khối thi đua năm 2016 thuộc Đoàn VRG.

Cụ thể gồm:

Khối thi đua TP.HCM gồm 7 đơn vị, do Đoàn Cơ quan VRG làm Khối trưởng, Chi đoàn Cơ quan CĐ Cao su VN làm Khối phó.

Khối thi đua Đông Nam bộ gồm 6 đơn vị, do Đoàn Viện Nghiên cứu Cao su VN làm Khối trưởng, Đoàn Công ty CP chế biến Gỗ Thuận An làm Khối phó.

Khối thi đua Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Lào gồm 6 đơn vị, do Đoàn Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị làm Khối trưởng, Đoàn Công ty CPCS Việt – Lào làm Khối phó.

Khối thi đua phía Bắc gồm 7 đơn vị, do Đoàn Công ty CPCS Lai Châu làm Khối trưởng, Đoàn Công ty CPCS Lai Châu II làm Khối phó.

P.V