Tháng Chín 23, 2016

Nông trường Cao su Gia Huynh

Nông trường Cao su Gia HuynhThuộc tỉnh Bình Thuận Tánh Linh huyện nàyChiều hè về thăm nơi đâyMột vùng rộng lớn, rừng cây bạt ngànTình người cởi mở chứa chanĐang mùa thu hoạch rộn ràng

Nông trường Cao su Gia Huynh

Nông trường Cao su Gia HuynhThuộc tỉnh Bình Thuận Tánh Linh huyện nàyChiều hè về thăm nơi đâyMột vùng rộng lớn, rừng cây bạt ngànTình

Nông trường Cao su Gia Huynh

Nông trường Cao su Gia HuynhThuộc tỉnh Bình Thuận Tánh Linh huyện nàyChiều hè về thăm nơi đâyMột vùng rộng