Đảng ủy VRG tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

CSVNO – Từ ngày 16 – 17/9, Đảng ủy VRG đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu.
Đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG phát biểu tại hội nghị
Hội nghị tại điểm cầu TP HCM

Hội nghị diễn ra tại Văn phòng Công ty CP Cao su Sơn La và Hội trường tầng 1, trụ sở VRG – 177 Hai Bà Trưng, quận 3, TP. HCM. Gần 200 đồng chí cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, các đ/c  Bí thư Chi bộ, lãnh đạo đoàn thể chính trị -xã hội  và các cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại các đơn vị trực thuộc tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, người lao động của các Chi, Đảng bộ, góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đảng, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII. Đồng thời xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc.

Đ/c Đào Văn Lừng - nguyên Vụ trưởng Trưởng ban Tuyên giáo TW phía Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Đ/c Đào Văn Lừng – nguyên Vụ trưởng – Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo TW phía Nam trình bày nội dung quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Đào Văn Lừng – nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo TW phía Nam truyền đạt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm (2016 – 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị còn nghe đồng chí Trần Thanh Khê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW quán triệt Nghị quyết Đại hội II của Đảng ủy Khối DNTW. Đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Văn phòng Đảng ủy VRG trình bày, trao đổi các nội dung về nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy; nghiệp vụ công tác tổ chức cơ sở Đảng, nghiệp vụ về công tác Kiểm tra, giám sát; công tác Tuyên giáo – Dân vận.                                                                                                                                        Nguyễn Lý. Ảnh: Vũ Phong