Công nhân cao su bị bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

CSVN – Đây là một trong những quy định trong Thông tư 15/2016/TT-BYT của Bộ Y tếvừa được ban hành.
Ảnh: Dzũng Nguyễn.
Ảnh: Dzũng Nguyễn.

Ngày 15/5/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2016/TT-BYT công bố danh mục gồm 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, trong đó có nhóm bệnh da nghề nghiệp bao gồm bệnh sạm da, bệnh viêm da tiếp xúc do crom, bệnh da do tiếp xúc môi trường ẩm ướt và lạnh kéo dài, tiếp xúc cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su (được quy định tại phụ lục 25, 26, 27 và 28 ban hành kèm theo Thông tư này). Thông tư 15/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Các phụ lục quy định cụ thể một số nghề, công việc có thể gây các bệnh kể trên như: sản xuất hóa chất phụ da cao su (có thể gây bệnh sạm da), ngành cao su (có thể gây bệnh viêm da tiếp xúc do crom), sơ chế mủ cao su (có thể gây bệnh da do tiếp xúc môi trường ẩm ướt và lạnh kéo dài), trồng, khai thác và sơ chế mủ cao su, sản xuất các sản phẩm có sử dụng cao su tự nhiên làm nguyên liệu, công việc khác có tiếp xúc với cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su (có thể gây bệnh da do tiếp xúc cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su).

C.Đ