Dấu chân nối tiếp

 

Ảnh: Hoàng Hưng Đạo
Ảnh: Hoàng Hưng Đạo

Hai mươi năm chóng vánh,
Cứ ngỡ mới hai năm,
Khi bố bước vào ngành,
Con mới tượng hình thôi.
Đường lô mòn bao lối,
Dòng nhựa mới trào dâng,
Chảy quanh vành nôi ấm,
Con khôn lớn thêm dần.
Đường lô dài năm tháng,
Dấu chân bố in hằn,
Con ướm theo từng bước,
Có hiểu được tình cha…
Hai mươi năm như đã
Thắm đậm nghĩa tình sâu,
Cây cao su yêu đất,
Đất dâng mật cho người.
Dẫu khó nhọc, buồn, vui,
Biết bao đời chăm chút,
Nay con đà nâng bước,
Tiếp nối bước bố đi.
Rồi, bố, con “đồng chí!”,
Cùng chung sức dựng xây,
Hai mươi năm trồng cây,
Nay đến ngày hưởng phúc!

Trịnh Anh Tuấn