Người thu hoạch mủ

Ảnh: Trần Thiết Dũng
Ảnh: Trần Thiết Dũng

Người thu hoạch mủ có nghĩa là
Cho dù vất vả chẳng kêu ca
Thiết kế, vật tư lo trang bị
Đảm bảo thu từng giọt mủ ra.
Người thu hoạch mủ có nghĩa là
Cho dù quần quật chẳng kêu ca
Làm cỏ, bón phân, luôn bôi thuốc
Vệ sinh bát, máng … hứng mủ ra.
Người thu hoạch mủ có nghĩa là
Cho dù gian khổ chẳng kêu ca
Trời nắng như thiêu hay giá buốt
Bão táp, mưa tuôn … vẫn xông pha.
Người thu hoạch mủ có nghĩa là
Cho dù giá thấp chẳng kêu ca
Thế hệ ông cha … từng gian khổ
Gấp vạn muôn lần thế hệ ta.
Người thu hoạch mủ có nghĩa là
Cho dù kẻ xấu rủ rê ta
Ý chí, tinh thần không dao động
Tuân thủ, chấp hành … đã đề ra.

Rờ Châm Phước