Tháng Tám 24, 2016

Người thu hoạch mủ

Người thu hoạch mủ có nghĩa là Cho dù vất vả chẳng kêu ca Thiết kế, vật tư lo trang bị Đảm bảo thu từng giọt mủ ra. Người thu hoạch mủ có nghĩa là

Thước “thông minh” chia mặt cạo

CSVN – Anh Trần Như Hiệp, công nhân khai thác mủ Nông trường Gia Huynh thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận vừa nghiên cứu sáng kiến cải tiến khâu thiết kế miệng

Người thu hoạch mủ

Người thu hoạch mủ có nghĩa là Cho dù vất vả chẳng kêu ca Thiết kế, vật tư lo trang bị Đảm bảo thu từng

Người thu hoạch mủ

Người thu hoạch mủ có nghĩa là Cho dù vất vả chẳng kêu ca Thiết kế, vật tư lo trang