Bình Phước trồng cao su tạo quỹ bảo tồn Bộ chỉ huy Miền

CSVN – Vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước cho biết điều chỉnh đối với dự án trồng cây cao su tạo quỹ phục vụ dự án bảo tồn căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết.
Căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước điều chỉnh tên Quyết định, từ “Phê duyệt dự án đầu tư trồng cao su tạo quỹ phục vụ dự án bảo tồn khu căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước giai đoạn 1” thành “Phê duyệt dự án trồng cây cao su thực hiện dự án  bảo tồn căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1)”.

UBND tỉnh đầu tư vào khai hoang 476,8ha đất; trồng mới và chăm sóc 454,1ha; xây dựng 16,2km đường liên lô, đường lô và các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng khác. Dự án đứng chân tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, mức đầu tư 63,7 tỷ đồng. Dự án sẽ thực hiện trong 6 năm (2016 – 2023). UBND Bình Phước cho biết thêm: “Dự án trồng cây cao su, chăm sóc và khai thác kinh doanh sẽ tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và phát triển Khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết”.

P.V