Hẹn lại mùa sau

Ảnh: Huỳnh Thu
Ảnh: Huỳnh Thu

Tháng ngày Xuân đã dần qua,
Vườn cây nay lá đã ra xanh màu.
Dư âm lắng lại mùa sau,
Hẹn lần tái ngộ với bao công thành.
Nào em, nào chị, nào anh!
Cùng nhau chuẩn bị cho nhanh mọi bề.
Trang bị kiềng, chén…kiểm kê,
Rong mương, đóng máng, ok! Sẵn sàng!…
Ra quân trống giục loa vang,
Tận thu sản lượng ngày càng thêm tăng.
Giọt mồ hôi đổ trên khăn,
Giọt vàng thêm ấm lòng dân quê mình.
Ngày nào rừng mãi còn xanh,
Còn người dân cạo hoàn thành thi đua.
Thi đua chẳng ngại sớm trưa,
Thi đua yêu nước vui mùa Xuân sau.

Trịnh Anh Tuấn