Phượng nhớ

hoa phuong
Rất đỗi tình cờ mới sáng hôm qua
Chim bồ câu trắng giật mình, tiếng trống trường giục giã
Anh ngẩn ngơ trước sân trường phượng đỏ
Chín tháng trôi qua phượng đã trở lại rồi
Anh thuở ấy quá mải mê tham vọng
Mải tìm đạo hàm… miền trống… không gian…
Cũng độ ấy anh quá chừng mơ mộng
Mải làm thơ về phượng, phượng đâu ngờ
Thì phượng nhé! Giữ giùm anh tuổi trẻ
Để trong anh sắc phượng rực màu cờ
Để giúp anh trang luận văn dang dở
Nhớ phượng nhiều, phượng đỏ hạ về chưa?

Lê Tiến Mợi