Cao su Quảng Trị thưởng hàng tháng cho công nhân vượt kế hoạch

CSVNO – Ngày 8/8, Ban Thi đua văn thể công ty phối hợp với Ban Thường vụ CĐ công ty về tận các lán trút mủ để trao thưởng cho công nhân vượt kế hoạch tháng 7, kịp thời đồng thời động viện công nhân cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
phát thưởng cho CNLĐ vượt kế hoạch giao tháng 7 năm 2016
Đại diện Công đoàn công ty phát thưởng cho CNLĐ vượt kế hoạch giao tháng 7

Nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, Ban Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị liên tịch phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng quý III và nước rút quý IV năm 2016.

Trong đó thưởng cho cá nhân vượt kế hoạch hàng tháng, tập thể vượt từng quý.

Tháng 7 là tháng đầu tiên thực hiện đợt phát động thi đua đã có nhiều đơn vị và cá nhân vượt kế hoạch trên 110%. Công ty đã chi 37.000.000 đồng để thưởng cho 212 CN vượt kế hoạch trên tổng số 450 công nhân khai thác, mức thưởng từ 100.000đ đến 200.000đ/người.

                                                                                 Lê Thị Thuận