Nên ưu tiên cho người lao động mua cổ phần khi thoái vốn

CSVN – Đó là một trong những kiến nghị đáng chú ý của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ vào ngày 9/7.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Ngoài ra, Tổng LĐ đề nghị Chính phủ có quy định ưu tiên cho NLĐ tại công ty cổ phần có vốn Nhà nước được mua cổ phần khi Nhà nước thoái vốn tại công ty cổ phần đó. Đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí để tổ chức CĐ triển khai chương trình khuyến khích học tập nâng cao trình độ tay nghề cho CNLĐ đạt kết quả từ loại khá trở lên.

Tổng LĐ cũng kiến nghị Chính phủ cho cơ chế để tổ chức CĐ phát huy hiệu quả tài sản CĐ, vì hiện nay tài sản CĐ vẫn theo cơ chế quản lý tài sản công. Cụ thể là Nhà nước giao quyền sở hữu tài sản (đất, tài sản trên đất) do tổ chức CĐ VN đang quản lý, sử dụng cho Tổng LĐLĐ VN để tổ chức CĐ VN chủ động trong việc sử dụng, khai thác tạo nguồn thu tài chính CĐ phục vụ hoạt động CĐ và phong trào CN viên chức LĐ. Tổng LĐ cũng đề nghị Chính phủ có cơ chế cho phép các đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp CĐ không phải nộp thuế thu nhập DN mà nộp số tiền trên về Tổng LĐLĐ VN để bổ sung cho kinh phí của tổ chức CĐ.

Trước những kiến nghị của Tổng LĐLĐ VN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Tổng LĐ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất trình Chính phủ.

T.S