Hiểu rõ, hiểu đúng vai trò tổ chức Công đoàn

CSVN – Công tác cổ phần hóa là một nhiệm vụ nặng nề, là sự thay đổi trong quản lý, điều hành của đơn vị và có tác động lớn tới NLĐ. Vì vậy, tổ chức Công đoàn cần nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đồng hành cũng với chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, cũng như quan tâm, bảo vệ tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

>> Công đoàn cần tuyên truyền, tham gia cổ phần hóa

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ CSVN trao quà cho công nhân. Ảnh: Tùng Châu
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN trao quà cho công nhân. Ảnh: Tùng Châu

Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là chuyển DN 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần (CTCP).

Trong quá trình thực hiện CPH DNNN, thường xảy ra tình trạng một bộ phận NLĐ chưa nhận thức hết được quyền lợi của cổ đông, nên đã sớm bán CP ưu đãi của mình. Do đó, nhiệm vụ của tổ chức CĐ là tuyên truyền, vận động để NLĐ hiểu quyền lợi và nghĩa vụ trong CTCP. Đồng thời có biện pháp hỗ trợ NLĐ mua CP ưu đãi, mua thêm CP theo tình hình thực tế và nhu cầu của NLĐ. Tổ chức CĐ cũng có thể bảo lãnh giúp NLĐ vay vốn mua CP nhằm tạo điều kiện để NLĐ được làm chủ thực sự thông qua việc sở hữu CP và đảm bảo quyền lợi lâu dài trong đơn vị.

Khi thực hiện công tác CPH, việc sắp xếp và sử dụng lao động phải được tiến hành. Vì vậy, CĐ cần đề xuất các hình thức, biện pháp, đối tượng để đào tạo lại, đào tạo mới, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho NLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hạn chế đến mức thấp nhất việc cho NLĐ phải nghỉ việc. Đồng thời, phối hợp, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ sau CPH.

Sau khi CPH, nhiệm vụ của tổ chức CĐ phải tiếp tục duy trì các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phối hợp với chính quyền đảm bảo thu nhập cho NLĐ. Đồng thời, tham gia sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể; đề xuất, DN, Luật CĐ và Luật Lao động; sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa CĐ và chuyên môn.

Công tác CPH là một nhiệm vụ nặng nề, là sự thay đổi trong quản lý, điều hành của đơn vị và có tác động lớn tới NLĐ. Vì vậy, tổ chức CĐ cần nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đồng hành cũng với chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, cũng như quan tâm, bảo vệ tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Trung Kiên