Thống nhất chia 10% sản lượng cho người dân góp đất trồng cao su Sơn La

CSVNO – Đây là kết quả thống nhất bước đầu tại buổi làm giữa VRG và UBND tỉnh Sơn La vào ngày 15/6, về việc xây dựng phương án chia sản phẩm mủ cao su cho người dân góp đất trồng cao su bằng giá trị quyền sử dụng đất.
Ông Lò Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh sơn La (đứng) phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lò Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lơn La (đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Theo phương án được thống nhất, giá trị sản phẩm được chia cho người dân góp đất bằng diện tích góp của người dân, nhân với năng suất bình quân toàn công ty, trên tổng diện tích vườn cây khai thác, sau đó nhân với tỷ lệ chia sản phẩm và giá mủ nước.

Theo tính toán, diện tích đất góp của người dân, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm diện tích trồng cao su, diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng và cả diện tích không trồng được cao su. Năng suất bình quân toàn công ty, là năng suất được tính trên cơ sở sản lượng đạt được trên tổng diện tích vườn cây khai thác. Giá mủ nước được VRG công bố để mua sản phẩm.

Cơ chế thực hiện công bố năng suất bình quân, gía mủ do Công ty CP Cao su Sơn La thực hiện. UBND tỉnh Sơn La cử đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng giám sát. Phương án này sẽ được áp dụng trong giai đoạn đầu (năm 2016-2010), thanh toán bằng tiền mặt, được trả theo từng năm mỗi năm 2 lần, sau năm 2021 sẽ thống nhất lại theo quy định của pháp luật.

Đươc biết, trước đây, phía tỉnh Sơn La đề nghị phương án chia cổ tức trong công ty cổ phần.

Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe (đứng) phát biểu tại buổi làm việc
Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe (đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Dự án trồng cao su tại tỉnh Sơn La từ năm 2007 do VRG làm chủ đầu tư, đến nay đã trồng được 7.000 ha, năm 2016 sẽ đưa vào khai thác 200 ha. Tính đến thời điểm dự án chuẩn bị khai thác, đã có  những hộ dân góp đất trồng cao su trên 7 năm, VRG cũng đồng ý phương án hỗ trợ thêm cho dân theo đề xuất của UBND tỉnh.

Chủ trương VRG trong giai đoạn tới sẽ không mở rộng diện tích trồng mới mà tập trung vào công tác chăm sóc khai thác diện tích đã trồng. Những diện tích đất trồng cao su không hiệu quả được thanh lý và trả lại đất cho người dân.

Riêng những diện tích đất khai hoang trồng cao su không đạt, VRG giao cho Công ty CP Cao su Sơn La xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng. Từ đó, VRG xem xét, đề nghị với UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt, để có cơ chế phát triển phù hợp. VRG cũng đề nghị tỉnh sớm cấp quyền sử dụng đất cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để VRG đủ cơ sở pháp lý phân chia sản phẩm.

Đoàn công tác tham quan tại Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru
Đoàn công tác tham quan tại Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Trước đó, đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La cũng đã đến thăm quy trình sản xuất bóng của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru. Trong buổi làm việc, UBND tỉnh có đề xuất ý tưởng với VRG về xây dựng nhà máy chế biến mủ và xưởng sản xuất bóng thể thao.

Tin, ảnh: Vũ Phong