Tháng Bảy 8, 2016

Ký ức tuổi thơ

Tuổi thơ em thả cánh diều Bay qua lượn lại những chiều vui chơi Hồn nhiên tuổi nhỏ thảnh thơi Cánh đồng bát ngát là nơi bạn bè Gặp nhau vào những ngày hè Con

Đổi đời khi vào vùng cao su lập nghiệp

CSVN – Ngày cả gia đình dắt díu nhau từ Thái Bình vào Bình Phước lập nghiệp, cụ Nguyễn Thị Nở chỉ mong sao thoát khỏi cảnh đói ăn. Phát quang rừng làm rẫy, trồng

Ký ức tuổi thơ

Tuổi thơ em thả cánh diều Bay qua lượn lại những chiều vui chơi Hồn nhiên tuổi nhỏ thảnh thơi Cánh đồng bát ngát là

Ký ức tuổi thơ

Tuổi thơ em thả cánh diều Bay qua lượn lại những chiều vui chơi Hồn nhiên tuổi nhỏ thảnh thơi