Đặc tính cao su latex không có ammonia và hàm lượng protein cực thấp (Kỳ cuối)

>> Đặc tính cao su latex không có ammonia và hàm lượng protein cực thấp (Kỳ 2)
Cao su latex tiền lưu hóa (prevulcanised latex)

Đặc tính đáng chú ý của cao su thiên nhiên latex là nó có thể lưu hóa các hạt cao su riêng lẻ (individual particle) mà không phá hủy đặc tính keo của latex. Nhìn bề ngoài, các loại cao su latex tiền lưu hóa tương tự như chưa lưu hóa. Trạng thái lỏng ban đầu vẫn giữ nguyên. Người ta nghĩ rằng sự liên kết chéo của cao su xảy ra trong từng phân tử riêng biệt mà không có sự tương tác với các phân tử khác và không có sự thay đổi trạng thái của sự phân tán đáng kể của các phân tử.

Vì vậy, các phân tử trong cao su latex thiên nhiên tiền lưu hóa về cơ bản có cùng trạng thái, kích thước phân bổ, và kích thước như cao su chưa lưu hóa. Cao su latex tiền lưu hóa là một dạng rất tiện lợi cho việc sản xuất các sản phẩm từ latex.

Ngay cả khi có rất nhiều phương pháp khác nhau để sản xuất cao su latex tiền lưu hóa, phương pháp được sử dụng là bằng cách tác động một cách thích hợp latex đã ổn định với các thành phần lưu hóa ở dạng phân tán cho đến khi đạt được độ liên kết chéo.

Khi sự tác động xảy ra ở nhiệt độ thường (ambient temperature – nhiệt độ xung quanh), nó mất khoảng 4 – 6 tuần để đạt được độ liên kết chéo theo yêu cầu. Một lượng phân tán hóa chất sẽ được thêm vào latex để đảm bảo rằng sự tác động dừng lại khi mật độ liên kết chéo đạt mức yêu cầu. Mật độ liên kết chéo được đo bằng cách xác định tỷ lệ phần trăm độ trương nở (swell) trong dung môi toluene và ước định các tính chất vật lý.

Một số tính chất của latex tiền lưu hóa là: – Hỗn hợp latex tiền lưu hóa (PV Latex compounds) có thời hạn sử dụng (shelf-life) lâu hơn. – Độ nhớt (viscosity) ổn định trong thời gian dài – Dư lượng hóa chất (Residual chemicals) thấp. Hỗn hợp latex sạch hơn với mức độ độc tính thấp. – Các sản phẩm sản xuất từ hỗn hợp latex tiền lưu hóa có tính chất sinh học ít tác động hơn hỗn hợp sau lưu hóa (Post vulcanisable compounds).

Nói chung, không giống như cao su latex tiền lưu hóa, hỗn hợp sau lưu hóa sẽ bị cong vênh ngay sau khi pha trộn dưới dạng lưu hóa.

Phương pháp sử dụng latex tiền lưu hóa (prevulcanised latex) và hỗn hợp sau lưu hóa được trình bày như sau:ky thuat

Hỗn hợp cao su latex tiền lưu hóa dựa trên latex có protein cực thấp

Để tận dụng được các lợi ích của hỗn hợp cao su latex tiền lưu hóa, cao su latex có độ protein cực thấp và latex không có ammonia được trộn với nhau thành cao su latex tiền lưu hóa (PV latex). Các đặc tính của hỗn hợp được xác định sau khi hoàn tất tiền lưu hóa như sau:bang

Kết luận

Cao su latex tiền lưu hóa có độ protein cực thấp (Ultra low protein PV latex) là loại nguyên liệu tiềm năng để sản xuất các loại sản phẩm có hàm lượng protein và các dư lượng hóa chất thấp nhờ đó mức độ phản ứng dị ứng đối với Protein và Cytotoxicity được giảm thiểu.

Hỗn hợp cao su latex tiền lưu hóa không có ammonia (No Ammonia PV Latex compounds) cho ra một nguyên liệu thân thiện với môi trường thích hợp cho việc sản xuất các sản phẩm có hàm lượng Nitrosamine thấp.

T.S

(Nguồn: Tạp chí cao su quốc tế của Thái Lan )