Tín hiệu mừng

Nụ cười công nhân cao su. Ảnh: Thanh Bạch
Nụ cười công nhân cao su. Ảnh: Thanh Bạch

Tín hiệu mừng giá mủ tăng
Nhưng vẫn còn thấp chưa bằng mọi năm
Đừng nghe kích động xiêu lòng
Hưu non, thôi việc, chuyển trồng vật nuôi
Trắng tay nay đã lắm người
Phá cây vàng trắng lên ngôi tiêu, cà
Gần ngày kết trái đơm hoa
Không đủ dinh dưỡng thế là chết toi
Nợ ngân hàng nợ bà con
Gốc lãi chồng chất thành hòn núi cao
Rưng rưng nước mắt nghẹn ngào
Tài sản không cánh bay vào nơi nao
Xin người suy nghĩ kỹ càng
Cao su tình nghĩa – xóm làng gần xa
Đất cằn nay đã đơm hoa
Nối quê phố thị gần xa nhịp nhàng.

Hà Thúc Lan