Mùa vui khai thác

Ảnh: Hoàng Công Hùng
Ảnh: Hoàng Công Hùng

Sáng bừng giữa vườn, giữa lô
Cao su lên nhựa, căng chờ nắng mai
Li ti hoa trắng hương nhài
Tiếng chim xanh vút ban mai trong lành
Bóng em nhòa sương lung linh
Hồng tươi đất đỏ rung rinh rừng vàng
Xốn xang gió gọi lá cành
Chan hòa nắng ngọt hết mình hiến dâng
Tay dao cùng nhau nhịp nhàng
Sóng sánh bát mủ tình nàng anh trao
Vui mùa khai thácdạt dào
Lá hoa nghiêng xuống ngọt ngào mủ rơi.

Bùi Vũ Liêm