Cao su Hòa Bình: Nhiều giải pháp quyết vượt kế hoạch

CSVNO – Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016, Công ty CPCS Hòa Bình sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ông Võ Bảo – TGĐ công ty cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/5.
Tòa cảnh đại hội sáng 26/5
Cổ đông biểu quyết tại đại hội sáng 26/5

Năm nay, do nắng hạn kéo dài, đến gần cuối tháng 5 mới có mưa nên công ty mở miệng cạo trễ hơn so mọi năm. Tình hình này ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của cao su Hòa Bình. Tuy nhiên, ông Võ Bảo cho hay, ngay từ đầu mùa cạo công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD.

“Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến việc thực hành tiết kiệm, giảm suất đầu tư, hạ giá thành sản phẩm; sắp xếp lại lao động hợp lý hơn; phát động các phong trào thi đua để khuyến khích CNLĐ…”, ông Bảo cho hay.

Ông Võ Bảo – TGĐ Công ty CPCS Hòa Bình phát biểu tại đại hội
Ông Võ Bảo – TGĐ Công ty CPCS Hòa Bình phát biểu tại đại hội

Năm 2016, Công ty CPCS Hòa Bình phấn đấu khai thác 1.050 tấn mủ, trên diện tích cao su kinh kinh doanh 771 ha; tái canh 73 ha; chế biến 4.050 tấn; tiêu thụ 1.550 tấn; tổng doanh thu hơn 56 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 7,8 tỷ đồng.

Năm 2015, với 847 ha cao su kinh doanh, công ty Hòa Bình khai thác được 1.304 tấn mủ, đạt 108% kế hoạch; chế biến 4.337 tấn, đạt 106% kế hoạch; thu mua được 1.510 tấn; tiêu thụ hơn 2.817 tấn; giá thành bình quân 30,18 triệu tấn; giá bán bình quân 31,42 triệu tấn; tổng doanh thu hơn 134 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 38 tỷ đồng.

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Hòa Bình báo cáo tại đại hội
Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Hòa Bình báo cáo tại đại hội

Năm qua, công ty đã tập trung thoái vốn đầu tư tài chính ra bên ngoài của các năm trước tại hai doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Đây là kết quả khả quan bước đầu trong kế hoạch thoái vốn của công ty.

Cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Tại đại hội, cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; tờ trình thành lập Quỹ Khoa học và công nghệ…

Tin, ảnh: Bình Nguyên