Làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng

CSVN – Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở: “Làm cách mạng là phải Dĩ công vi thượng”. Bản thân Người là một tấm gương mẫu mực về Dĩ công vi thượng. Đó cũng chính là một nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mà chúng ta phải học tập và làm theo.BH

Dĩ công vi thượng nghĩa là phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của dân, của nước, của Ðảng lên trên hết, đem lòng chí công vô tư mà đối xử với người, với việc, không mảy may có chút chủ nghĩa cá nhân. Nếu ai không làm được điều này thì không thể trở thành người cách mạng, người cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên chân chính.

Bác Hồ chỉ rõ: “Ðạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Mỗi cán bộ, Đảng viên hằng ngày hãy soi xét lại mình, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tự phê bình và phê bình, gắn việc rèn luyện đạo đức với công tác thực tế.

Hiện nay, đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên thoái hóa biến chất, phai nhạt lý tưởng, suy thoái đạo đức, chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, ảnh hưởng lớn đến sức mạnh lãnh đạo của Ðảng ta, đến lòng tin của nhân dân đối với Ðảng.

Dư luận về hiện tượng hối lộ chạy chức quyền đang diễn ra trong nhiều cấp, nhiều ngành. Những cán bộ đó ngay khi nhậm chức đã không còn là cán bộ của Ðảng, của dân, không thể đem toàn tâm toàn ý để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ Ðảng. Họ trở thành kẻ cơ hội, lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng.

Tình hình tham ô, nhũng nhiễu, bòn rút của dân, lãng phí tiền bạc, phương tiện của Nhà nước, quan liêu xa rời dân vẫn còn diễn ra nghiêm trọng. Cán bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị, bất chấp kỷ cương pháp luật, đã có những hành động tham ô, hối lộ, trốn thuế, lậu thuế làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng mà tổ chức Ðảng và đoàn thể ở đó hầu như không biết, hoặc biết mà không dám nói, thậm chí có trường hợp lại đồng tình.

Sự thoái hóa này làm giảm sút sức mạnh lãnh đạo của Ðảng, giảm sút sức mạnh chiến đấu của một số tổ chức Ðảng và đoàn thể, đe dọa sự tồn vong của Ðảng ta, của chế độ ta.

Sức mạnh của Ðảng thể hiện ở vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, Ðảng viên. Cán bộ cấp càng cao thì tác dụng gương mẫu càng quan trọng. Phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trước quần chúng, của cấp trên trước cấp dưới vì “thượng bất chính hạ tác loạn”. Ðó là nhân tố quan trọng, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Hãy làm theo lời Bác “Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, Ðảng viên và nhân dân”. Cần, kiệm, liêm, chính trong tình hình nhiệm vụ mới hiện nay có ý nghĩa và nội dung mới.

Cần là có ý chí vươn lên, lao động sáng tạo cần cù, tổ chức sản xuất giỏi, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, có khả năng cạnh tranh cao.

Kiệm là không xa hoa, phô trương, hình thức, không làm những việc không thiết thực đối với đời sống của dân, không xây dựng những công trình kém chất lượng gây lãng phí tiền của và sức lực của nhân dân, quý từng đồng tiền, hạt gạo của dân, quý trọng giữ gìn và sử dụng có hiệu quả tài nguyên của đất nước.

Liêm là không tham ô, hối lộ, bòn rút của công, ăn bớt của dân. Sống trong sạch, lành mạnh, quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi tệ nạn, mọi sai trái khác.

Chính là quang minh chính trực, trung thực, thẳng thắn, không làm ăn gian dối, không báo cáo sai sự thật, không dối trên, lừa dưới, không bè phái, cơ hội, dám nhìn thẳng vào sự thật, công khai, minh bạch, dân chủ, biết nghiêm khắc, biết khoan dung.

Làm theo lời dạy của Bác, cũng chính là tiếp tục thực hiện kiên quyết hơn nữa việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), đẩy mạnh việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu một cách có hiệu quả. Đồng thời, thực hiện dân chủ thực sự, làm cho Ðảng ta thật sự vững mạnh, trong sạch, đảm nhiệm được sứ mệnh lịch sử mới trước Tổ quốc, trước nhân dân, đưa đất nước ta tiến lên mạnh mẽ và vững chắc trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đức Trung

1 Bình luận
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hùng Lê
6 years ago

Nhà báo viết khá hay nếu chỉ xét về hô hào khẩu hiệu. Như nhà báo nói việc tiêu cực, chạy quyền chức, tham nhũng… là rất nhiều, không còn là một số cá biệt nữa. Nên chăng đã nhìn thấy cái sai thì phải đấu tranh đến cùng, với tinh thần cách mạng không sợ một cánh én không làm nên mùa xuân mà chỉ đơn giản là góp phần chung sức tạo nên mùa xuân ấy. Khẩu hiệu suông chỉ biến mình thành con vẹt, thành thú nuôi của ngưới khác. Mạnh mẽ lên các nhà báo cao… Read more »