Tháng Năm 10, 2016

Quyết tâm ngay từ đầu mùa cạo

CSVN – Nắng hạn kéo dài, ảnh hưởng đến việc chuẩn bị thu hoạch mủ cao su năm 2016. Tuy vậy, đến giữa tháng 4, các đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị,