Giữ rừng cao su

Ảnh: Hoàng Công Hùng
Ảnh: Hoàng Công Hùng

(Kính tặng CBCNV Nông trường Thạch
Quảng –Thanh Hóa)
Cao su xanh thắm đồi nương
Mùa hoa thơm ngát dâng hương ngạt ngào
Giữ rừng mà không lao đao
Ấm no, tròn vẹn tài thao lược rồi
Xen canh cây nghệ đường lô
Lạc, đậu, cây bắp xen vô cùng trồng
Cây không nỡ phụ bao công
Cho mùa năng suất đất nông trường mình
Cao su Thạch Quảng quê Thanh
Xen canh màu vụ tâm thành vươn cao
Giám đốc chỉ đạo sát sao
Công nhân, cán bộ gian lao chẳng nề
Vượt qua thách thức bộn bề
Đẹp mùa no ấm đề huề tình thân.

Bùi Vũ Liêm