Thiết tha

Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Đá núi nhấp nhô cây vẫn sống
Khô cằn, nắng gió cây vẫn kham
Dâng hiến cho đời bao thầm lặng
Cao su dòng chảy mãi trường tồn
Thiết nghĩ đời cây cũng như anh
Gắn bó cuộc đời tuổi còn xanh
Bàn tay khô ráp bao chai sạn
Thoăn thoắt nhịp nhàng bước nhanh nhanh
Tôi viết về anh, viết về anh
Có hơi của đất, có mùa Xuân
Cả niềm tin yêu và hy vọng
Khát khao, cháy bỏng mãi không thôi
Tôi ví đời anh cánh chim trời
Bay đi trăm ngả đến muôn nơi
Chung tay xây dựng cùng vun xới
Ươm mầm hạnh phúc tới tương lai…

Duy Ái