Kon Tum trồng mới gần 2.016 ha cao su tiểu điền

CSVN – Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh, từ năm 2012-2015, Ban Chỉ đạo Đề án đã hỗ trợ được cho 2.457 hộ tham gia trồng mới và chăm sóc 2.105,72 ha cao su tiểu điền.
Nông dân khai thác mủ cao su tại Kon Tum.
Nông dân khai thác mủ cao su tại Kon Tum.

Trong đó, huyện Đăk Glei có 480 hộ tham gia, trồng mới được 380,35 ha; Đăk Hà 157 hộ – 123,17 ha; Kon Rẫy 188 hộ – 160,4 ha; Ngọc Hồi 437 hộ – 388,1 ha; Sa Thầy 478 hộ – 407,4 ha; Đăk Tô 559 hộ – 510,2 ha; Thành phố Kon Tum 158 hộ – 136,1 ha.

Hiện diện tích cao su trồng mới năm 2012- 2013 đã hình thành vườn cây; chiều cao trung bình 5-6 m, mật độ cây đạt 85%- 90%. Diện tích cây cao su trồng năm 2014 tỷ lệ cây sống đạt trên 95%; chiều cao cây từ 2-2,5 m.

Đặc biệt, diện tích cao su hỗ trợ cho các hộ ở khu giãn dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum được quan tâm chăm sóc nên sinh trưởng vượt trội so với diện tích trồng cùng năm ở các địa phương khác. Diện tích cao su trồng năm 2015 phân tán, tình hình chăm sóc hạn chế, trồng xen sắn dày đã ảnh hưởng đến sinh trưởng vườn cây.

 Kim Sơn