Ký ức 30 tháng 4

Sài Gòn trưa 30 tháng 4
Nắng Xuân tràn thành phố
Dinh Độc Lập tung bay màu cờ đỏ
Ánh mắt mỗi người nhìn nhau rưng rưng
Mẹ khóc ôm con, vợ được gặp chồng
Thành phố lặng đi giây phút
Bỗng trào lên khúc ca ngày thống nhất
Như có Bác Hồ trong ngày hội non sông
Trẻ con kết thành vòng
Ôi những bông hoa tương lai đất nước
Cô giáo bắt nhịp bài ca đoàn kết
Các em hát theo nhịp khúc dập dồn
Tôi đứng nhìn trong xúc động trào tuôn
Ba mươi lăm năm rồi không nguôi nhớ
Màu nắng sáng long lanh, màu cờ đỏ
Đã hóa thành thi tứ của thơ tôi.

Phương Thảo