Chủ động giải pháp sản xuất phù hợp, đảm bảo đời sống NLĐ

CSVNO- Ngày 22/4, Ban thường vụ Đảng ủy VRG tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 4 mở rộng nhiệm kỳ 2015-2020.
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác quý I/2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2016; Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 04/NQ/ĐU về công tác cán bộ và phương hướng lãnh đạo công tác cán bộ đến năm 2020; Báo cáo Nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Tái cơ cấu Tập đoàn.

Đ/c Võ Sỹ Lực - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên VRG báo cáo tổng kết công tác quý I/2016, phương hướng nhiệm vụ quý II/2016
Đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG báo cáo tổng kết công tác quý I/2016, phương hướng nhiệm vụ quý II/2016

Quý I/2016 ngành cao su tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách, giá cao su chưa có dấu hiệu phục hồi không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cung cầu mà còn chịu tác động yếu tố khác như tỷ giá, thời tiết, chính sách kinh tế quốc gia, bất ổn chính trị khu vực…

Đảng ủy VRG đã đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện các chủ trương và xây dựng kế hoạch SXKD theo sát tình hình thực tế, giải quyết ổn định việc làm và đời sống cho gần 100.000 lao động; xây dựng giải pháp giảm suất đầu tư, tiết giảm chi phí để đảm bảo có lợi nhuận, thực hiện công tác an sinh xã hội nhất là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu  Tập đoàn; thành lập Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ và thành lập Ban chỉ đạo CPH các đơn vị thành viên; Tiếp tục tổ chức thực hiện thoái vốn tại các đơn vị ngoài lĩnh vực sản xuất chính đảm bảo có hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, người lao động. Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm trạng Đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn Tập đoàn, tạo sự đồng thuận, đề cao trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức.

Hội nghị cũng đã triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2016, trong đó tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động đưa ra các giải pháp tổ chức sản xuất phù hợp, đảm bảo đời sống thu nhập NLĐ. Tập trung tăng cường công tác tiết giảm chi phí, quản lý suất đầu tư, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch năm 2016; Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu Công ty mẹ Tập đoàn theo quyết định số 2296 của Thủ tướng Chính phủ;

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, Đảng viên và quần chúng thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị của BCH TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; Các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối DNTW.

Đ/c Phan Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ Công đoàn Cao su Việt Nam trình bày tham luận
Đ/c Phan Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ Cơ quan Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các Chi, Đảng bộ trực thuộc trình bày tham luận đề cập đến các vấn đề thiết thực như tìm các giải pháp phù hợp vượt qua khó khăn bằng việc đa dạng hóa nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm, kiện toàn bộ máy quản lý, đa dạng hóa các mặt hàng, tăng tỷ suất lợi nhuận của Đảng bộ Công ty Cổ phần MDF VRG Quảng Trị; Khẳng định hiệu quả của việc chuyển đổi chế độ cạo và chủ trương triển khai của Đảng bộ về công tác tiết giảm suất đầu tư, nâng cao hiệu quả SXKD của Đảng bộ Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam; Tổ chức các hoạt động hướng về NLĐ, thăm hỏi động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ của Chi bộ Công đoàn Cao su VN…

Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của toàn Đảng bộ trong quý I/2016. Đ/c cũng chỉ đạo, cần tập trung thực hiện công tác tái cơ cấu, tiếp tục thoái vốn các đơn vị có lĩnh vực sản xuất ngoài ngành chính đảm bảo có hiệu quả.

Ngoài ra các đơn vị cần chủ động sắp xếp các phương án sản xuất, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các phương án đầu tư, tiết giảm chi phí giảm giá thành sản phẩm, tập trung vào vườn cây, đảm bảo đời sống người lao động.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung 4 đ/c vào BCH Đảng bộ
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung 4 đ/c vào BCH Đảng bộ

 Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung 4 đ/c vào BCH Đảng bộ gồm: Đ/c Phan Viết Phùng – Trưởng ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG, đ/c Nguyễn Hoàng Thái – Phó ban Công nghiệp VRG, đ/c Nguyễn Thị Thúy Linh – Phó ban Tổ chức Đảng ủy VRG, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – GĐ Dự án MDF VRG Kiên Giang.

 Nguyễn Lý-Tuấn Anh