Tập huấn nghiệp vụ 205 cán bộ công đoàn cơ sở Cao su Mang Yang

CSVNO – Nhằm trang bị kiến thức Công đoàn (CĐ) cho lực lượng cán bộ CĐ cơ sở, trong 2 ngày 11 và 12/4, CĐ Cao su Mang Yang đã phối hợp với CĐ CSVN, Trường Đại học Lao động xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 205 cán bộ CĐ cơ sở, cán bộ nữ công của các đơn vị trực thuộc.
205 cán bộ CĐ cơ sở Cao su Mang Yang tham gia tập huấn
205 cán bộ CĐ cơ sở Cao su Mang Yang tham gia tập huấn

Nội dung chính trong đợt tập huấn này là tăng cường kiến thức nghiệp vụ, nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động CĐ, công tác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc định kỳ với người lao động, trang bị một số kiến thức cơ bản về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ CĐ, giúp họ hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, công tác tham gia và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoạt động của Ban nữ công CĐ cơ sở trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động…

Sau đợt tập huấn, những cán bộ CĐ cơ sở sẽ về nơi làm việc triển khai những kiến thức đã được tập huấn đến với từng người công nhân để người công nhân hiểu và nắm rõ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của mình, nhất là trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

 Tin, ảnh: Gia Linh