Phấn đấu nâng tỷ lệ đoàn viên Công đoàn toàn ngành lên 90%

CSVN – Đẩy mạnh công tác phát triển Đoàn viên, nhằm thực hiện tốt Chương trình “Phát triển Đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018” của Tổng LĐLĐ VN, CĐ Cao su VN phấn đấu nâng tỷ lệ Đoàn viên chung toàn ngành trên 90% trong tổng số CBCNVC-LĐ trong năm 2016.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Trong đó, tập trung vào các công ty cổ phần, đối tượng là CNLĐ nhận khoán, CN cao su chưa vào CĐ tại một số công ty khối công nghiệp dịch vụ. Đồng thời gắn phát triển Đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở với thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể.

Được biết năm 2015, CĐ Cao su VN đã thành lập 4 CĐ cơ sở mới, bao gồm: CĐ Công ty CP MDF Kiên Giang, CĐ Công ty CP VRG Khải Hoàn, CĐ Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay và CĐ Hiệp hội Cao su VN. Đến nay CĐ Cao su VN có 63 CĐ trực thuộc, trong đó có 18 CĐ cấp trên cơ sở, 45 CĐ Cơ sở trực thuộc; 286 CĐ cơ sở; 1.568 tổ CĐ. Tổng số có 85.039 CĐ viên, chiếm tỷ lệ 88,9% tổng số CNVCLĐ.

P.V