Tháng Tư 9, 2016

Điệp Sơn ơi, hẹn ngày trở lại!

CSVNO – Theo như chia sẻ của người dân ở đây thì họ không ngờ rằng con đường mòn giữa biển – điều tưởng chừng là bình dị, là quen thuộc họ thấy hằng ngày

Đẹp duyên mùa gác lửa

Lửa tình cháy bỏng trong tôi Vào mùa gác lửa sánh đội củng nàng Vòng hoa su trắng thay vàng Để làm sính lễ hành trang vào đời Anh tổ một em tổ mười Đẹp

Đẹp duyên mùa gác lửa

Lửa tình cháy bỏng trong tôi Vào mùa gác lửa sánh đội củng nàng Vòng hoa su trắng thay vàng Để làm sính lễ hành

Đẹp duyên mùa gác lửa

Lửa tình cháy bỏng trong tôi Vào mùa gác lửa sánh đội củng nàng Vòng hoa su trắng thay vàng