Cầu cho mưa thuận gió hòa

Nhớ năm rồi, khu vực Tây Nguyên mình mưa đến muộn, lá cao su chưa xanh hẳn dẫn đến kéo dài thời gian bắt đầu mùa cạo mới, làm sản lượng hụt nhiều quá, không biết năm nay thế nào Tư Mủ hả?
– Có đi mà hỏi ông trời, sao hỏi tui, nắng mưa là chuyện của trời mà.
– Biết rằng vậy nhưng công nhân mình chắc cũng phải ráng cầu trời cho thời tiết mưa gió thuận hòa, đừng làm khó ngành cao su nữa, thời tiết, thổ nhưỡng vùng trên mình đã bất lợi lắm rồi.
– Ừ cầu thì cầu nhưng cũng phải lo làm, siêng năng, chăm chỉ, gắn bó thì trời không phụ lòng mình đâu ông.

Hai Cạo

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments