Tháng Ba 27, 2016

Bâng khuâng tháng ba!

CSVN – Tháng ba về lộc chồi non mơn mởn /Màu áo xanh phủ kín khắp non sông/ Dao động khẽ trong tiết trời nhung lụa /Như vũ khúc chào đón một mùa Xuân!! “Đâu

Bâng khuâng tháng ba!

CSVN – Tháng ba về lộc chồi non mơn mởn /Màu áo xanh phủ kín khắp non sông/ Dao động khẽ trong tiết trời nhung

Bâng khuâng tháng ba!

CSVN – Tháng ba về lộc chồi non mơn mởn /Màu áo xanh phủ kín khắp non sông/ Dao động