Kiểm tra, huấn luyện phương tiện kỹ thuật vận tải Cao su Lộc Ninh

CSVNO – Ngày 22/03, Ban chỉ huy Quân sự VRG, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức khai mạc đợt huấn luyện và kiểm tra 2 trung đội thuộc Xí nghiệp xây lắp Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.
Kiểm tra phương tiện kỹ tuật
Kiểm tra phương tiện kỹ thuật

2 trung đội có tổng quân số là 41 người, trong đó có 2 sĩ quan với 12 phương tiện kỹ thuật vận tải.

Đây là đơn vị duy nhất được duy trì kiểm tra sẵn sàng động viên, phương tiện kỹ thuật vận tải ô tô và huấn luyện Quân dân dự bị, theo phối hợp chặt chẽ của VRG và Quân khu 7. Theo định kỳ, Ban chỉ huy quân sự VRG phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh kết hợp tổ chức huấn luyện, do Trung đoàn vận tải 657 – Tổng cục hậu cần Quân khu 7 đảm trách.

Phương tiện kỹ thuật vận tải là 12 chiết xe ô tô vận tải nhãn hiệu ISUZU
Phương tiện kỹ thuật vận tải là 12 xe ô tô vận tải nhãn hiệu ISUZU

Qua kiểm tra phương tiện kỹ thuật, 12 ô tô vận tải nhãn hiệu ISUZU sản xuất tại Việt Nam, đang được dùng làm phương tiện vận chuyển mủ cho công ty, cấp có thẩm quyền đánh giá đủ tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn kiểm định.

Quân nhân dự bị biên chế vào đơn vị DBĐV  tham gia khai mạc lớp tập huấn
Quân nhân dự bị biên chế vào đơn vị dự bị động viên tham gia khai mạc lớp tập huấn

Kết quả sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên (DBĐV): Hạng 1 có 6 quân nhân, hạng 2 có 35 quân nhân, Đảng viên có 8 quân nhân. Về cơ bản, Quân nhân dự bị biên chế vào đơn vị DBĐV được đánh giá có đạo đức tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng trong xây dựng xí nghiệp phát triển.

Được biết, Xí nghiệp Xây lắp là một trong 12 đơn vị phục vụ sản xuất của công ty. Hiện tại, xí nghiệp đang quản lý một lượng lớn công nhân kỹ thuật sửa chữa ô tô lành nghề và đội ngũ lái xe tham gia vận chuyển mủ, được đào tạo huấn luyện cơ bản về chuyên môn qua từng đợt tập trung định kỳ.

Vũ Phong