Cao su Bình Long nhận giải Doanh nghiệp thực hiện tốt an sinh xã hội

CSVNO – Sáng 11/3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng lần thứ 4 – năm 2016. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long được vinh danh lần này.
Bà Trần Thị Kim Thanh đại diện lãnh đạo Công ty (hàng đầu, thứ hai từ phải qua) nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức chương trình.
Bà Trần Thị Kim Thanh, đại diện lãnh đạo Công ty (hàng đầu, thứ hai từ phải qua)
nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức chương trình.

Theo Ban tổ chức, đã có hơn 100 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình. Sau khi tiến hành kiểm tra, sàng lọc đã lựa chọn 50 doanh nghiệp có uy tín lớn để tham gia Chương trình lần thứ 4, nhằm tiến hành các hoạt động hỗ trợ tuyên truyền cho các doanh nghiệp này về việc quảng bá hình ảnh gắn với thực hiện tốt an sinh xã hội.

Chương trình nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về việc thực hiện các trách nhiệm an sinh xã hội của doanh nghiệp như trách nhiệm thực hiện đúng các quy định pháp luật, thực hiện trách nhiệm đối với người lao động, môi trường, cộng đồng và các đối tượng bảo trợ xã hội; quảng bá và tuyên truyền các điển hình doanh nghiệp tiên tiến trong việc tổ chức các chương trình an sinh xã hội hiệu quả và sáng tạo có lợi ích thiết thực đối với cộng đồng.

Nguyễn Bảo