Cao su Phước Hòa chia cổ tức 20%

CSVNO – Ngày 10/3, Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Dù tình hình giá cao su thiên nhiên năm 2015 tiếp tục giảm sâu, PHR cũng đạt và vượt kế hoạch SXKD cả năm mà Đại hội cổ đông giao phó. Đặc biệt, với mức lãi 192,3 tỷ đồng sau thuế đạt được cả năm, công ty đã vượt 66,25% chỉ tiêu được giao, chia cổ tức 20%.
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông PHR.
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông PHR.

Năm 2015, PHR có diện tích vườn cây khai thác là 63% vườn cây nhóm III, 33.606 cây cao su bị gãy đổ do thời tiết. Tuy nhiên, năng suất vườn cây vẫn đạt bình quân 2,07 tấn/ha; khai thác được 18.355 tấn mủ qui khô, vượt 4,3% kế hoạch.

HĐQT công ty đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%.
HĐQT công ty đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%.

Với giá bán bình quân 31,5 triệu đồng/tấn (thấp hơn dự báo của PHR trước đó 18,25%), PHR đã tiêu thụ được 28.260,6 tấn thành phẩm các loại. Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.160 tỷ đồng, vượt 3,9% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 192,3 tỷ đồng, vượt 66,25% kế hoạch năm. Dù vậy, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thành phẩm cao su chỉ đóng góp 12% tổng lợi nhuận trước thuế của công ty.

Với kết quả kinh doanh đó, HĐQT công ty đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% tương ứng mức chi khoảng 157 tỷ đồng (bằng với mức kế hoạch đã đề ra). Cao su Phước Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu sản lượng cao su sản xuất 17.600 tấn; thu mua 10.000 tấn và tiêu thụ tiêu thụ 27.600 tấn; giá bán bình quân 26 triệu đồng/tấn (giảm 17% so với giá bình quân bán ra năm 2015); doanh thu 907,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 125,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 100,7 tỷ đồng (giảm 47,6% so với 2015); chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông PHR.
Cổ đông xem xét báo cáo 

Mặc dù giá bán cao su xuống thấp, ngành cao su gặp khó nhưng PHR vẫn lên kế hoạch trồng tái canh năm 2016 diện tích 1.103 ha; đầu tư cho các công ty trực thuộc như Phước Hòa – Kampong Thom, Phước Hòa – Đắk Lắk, KCN Tân Bình…

Tin, ảnh: Ngọc Cẩm